ابزارهای مصرفی

۳۱ تیر ۱۴۰۲ 449 بازدید
ابزارهای مصرفی / محصول تولیدی شرکت فناور کارا طب فاخر گستر پویا

ابزارهای مصرفی برای راه اندازی هندپیس های جراحی در اتاق عمل، شامل: تیغ اره ها با سایزهای مختلف – سه نظام، ریمر و سرمته های ارتوپدی – تیغه های کرانیاتوم، بر اساس نوع عمل و سایز بدن بیمار می باشد.

  • سرمته های ارتوپدی
  • سرمته های ارتوپدی کوپلینگ دار
  • سرمته های ارتوپدی ساده
  • سرمته های ارتوپدی کانولیتد
  • تیغ اره های ارتوپدی
  • تیغه کرانیاتوم
  • انواع سه نظام و آچار
  • ریمر


سایر تصاویر محصول: